PureBallast stoppar spridning av invasiva arter

PureBallast är ett av våra tydligaste exempel på kraften i partnerskap. Den innovativa reningstekniken förhindrar spridning av både invasiva arter och farliga kemikalier i världshaven.

Invasiva arter sprider sig över hela världen genom att åka snålskjuts i fartygs barlastvatten. Väl på plats kan de invasiva arterna ta över sina nya värdmiljöer om de saknar naturliga fiender, vilket kan orsaka kollaps av hela ekosystem. International Maritime Organization (IMO) anser att detta är ett av de största hoten mot havens överlevnad.

Den 8 september 2017 trädde FN:s internationella barlastvattenkonvention i kraft. Konventionen innebar skärpta regler kring hanteringen av barlastvatten för att förhindra spridning av invasiva arter.

PureBallast – kemikaliefri vattenrening

Som en följd av kraven i konventionen är det många som renar sina barlastvatten med farliga kemikalier. Soya Group tror på uppströmslösningar, alltså att lösa miljöutmaningar vid källan utan att skapa nya problem. Därför sökte Wallenius Marine efter en lösning som kunde stoppa spridningen av invasiva arter utan att tillsätta farliga kemikalier. Svaret fanns inom UV-teknik, som länge använts inom kommunal och industriell vattenrening.

PureBallast

Partnerskap med Alfa Laval

Soya Group startade bolaget Wallenius Water, som tillsammans med Alfa Laval utvecklade det kemikaliefria reningssystemet PureBallast.

PureBallast var det första UV-systemet som fick fullt godkännande av den globala, oberoende certifieringsorgan DNV och IMO. I dag säljs och marknadsförs PureBallast av Alfa Laval.